برای سفارش ترجمه نخست در لینک زیر ثبت نام کنید:

ثبت نام سایت

و سپس در لینک زیر سفارش خود را ثبت کنید:

سفارش ترجمه

 شماره تماس:09901855200


موضوعات مرتبط: سفارش ترجمه
برچسب‌ها: ترجمه انگلیسی به فارسی , ترجمه فارسی به انگلیسی , خدمات ترجمه , داارلترجمه آنلاین , مرکز ترجمه

تاريخ : جمعه هجدهم دی ۱۳۹۴ | 4:4 | نویسنده : عیسی فتحی مقدم |

مترجمین گرامی لطفاً فرم مربوطه را در لینک زیر تکمیل نمایید:

 فرم استخدام مترجم


موضوعات مرتبط: استخدام مترجم
برچسب‌ها: ترجمه انگلیسی به فارسی , ترجمه فارسی به انگلیسی , خدمات ترجمه , داارلترجمه آنلاین , مرکز ترجمه

تاريخ : جمعه هجدهم دی ۱۳۹۴ | 4:3 | نویسنده : عیسی فتحی مقدم |

خدمات ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مقالات رشته ریاضی در دارالترجمه آنلاین از طریق لینک زیر:

ترجمه متون تخصصی ریاضی

09901855200


موضوعات مرتبط: ترجمه متون تخصصی ریاضی
برچسب‌ها: ترجمه انگلیسی به فارسی , ترجمه فارسی به انگلیسی , خدمات ترجمه , داارلترجمه آنلاین , ترجمه متون تخصصی ریاضی

تاريخ : جمعه هجدهم دی ۱۳۹۴ | 4:16 | نویسنده : عیسی فتحی مقدم |
  • متن مبدا – متنی که قرار است به زبان انگلیسی ترجمه شود – را بررسی و ویرایش کنید. غلط املایی، نقطه گذاری یاانتخاب کلمهنادرست می تواندمعنای متناصلی را به طور ناخواسته تغییر دهد و می تواند منجر به ترجمه هاینادرستیا گمراه کننده شود.
  • به نحوه قرار دادن اعداد در متن مقصد توجه کنید و اعداد را به گونه ای در زبان مقصد بیاورید که ترجمه انگلیسی طبیعی به نظر برسد.
  • به دوستان یا به طور کلی افراد دو زبانه – هر کسی که به عنوان مترجم تربیت نشده است – اتکا نکنید. اتکا به افراد دو زبانه و کسانی که در رشته مترجمی زبان انگلیسی تربیت نشده اند می تواند بسیار خطرناک باشد. متنی که قرار است از زبان فارسی به انگلیسی ترجمه شود معمولاً توسطگروهیاز کارشناساننوشته شده است، بنابراینبایدتوسط مترجمانیترجمه شود که دارای دانش زبانی و فنی آن رشته باشند.
  • یک مرکز ترجمه ای را انتخاب کنید که بتواند خدمات ترجمه، ویرایش، غلط گيرى را توسط افراد متخصص ارائه دهد. هر یک از مراحل فوق بایستی توسط افرادی صورت گیرند که دارای دانش فنی رشته مربوطه باشند.
  • همچنین از مرکز ارائه خدمات ترجمه در مورد قابلیت ارائه خدمات طراحی و چاپ مقالات ISI سوال کنید. قابلیت پشتیبانی از متن ترجمه شده از زبان فارسی به انگلیسی که در واقع منعکس کننده متن اصلی است یک حس اعتماد به مشتری می دهد. همه مراکز ارائه خدمات ترجمه چنین خدماتی را ارائه نمی کنند. در ایران موسسات معتبری وجود دارند که این خدمات را ارائه می دهند
  • شما می توانید با مشارکت خود در فرآیند ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات ISI در تولید دیکشنری هایی سهیم شوید که می توانند دوباره در آینده برای ساده سازی فرآیند و حصول اطمینان از انسجام متون مورد استفاده قرار گیرند.
  • سفارش ترجمه
  • منبع:  www.tarjomecenter.com

برچسب‌ها: ترجمه انگلیسی به فارسی , ترجمه فارسی به انگلیسی , خدمات ترجمه , داارلترجمه آنلاین , مرکز ترجمه

تاريخ : جمعه هجدهم دی ۱۳۹۴ | 4:12 | نویسنده : عیسی فتحی مقدم |

خدمات ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مقالات رشته روانشناسی در دارالترجمه آنلاین از طریق لینک زیر:

ترجمه متون تخصصی روانشناسی

09901855200


موضوعات مرتبط: ترجمه متون تخصصی روان شناسی
برچسب‌ها: ترجمه انگلیسی به فارسی , ترجمه فارسی به انگلیسی , خدمات ترجمه , داارلترجمه آنلاین , ترجمه متون تخصصی روان شناسی

تاريخ : چهارشنبه شانزدهم دی ۱۳۹۴ | 15:38 | نویسنده : عیسی فتحی مقدم |

خدمات ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مقالات رشته دندانپزشكی در دارالترجمه آنلاین از طریق لینک زیر:

ترجمه متون تخصصی دندانپزشكی

09901855200


موضوعات مرتبط: ترجمه متون تخصصی دندانپزشكی

تاريخ : سه شنبه پانزدهم دی ۱۳۹۴ | 0:27 | نویسنده : عیسی فتحی مقدم |

خدمات ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مقالات رشته دامپزشكی در دارالترجمه آنلاین از طریق لینک زیر:

ترجمه متون تخصصی دامپزشکی

09901855200


موضوعات مرتبط: ترجمه متون تخصصی دامپزشكی
برچسب‌ها: ترجمه انگلیسی به فارسی , ترجمه فارسی به انگلیسی , خدمات ترجمه , داارلترجمه آنلاین , مرکز ترجمه

تاريخ : سه شنبه پانزدهم دی ۱۳۹۴ | 0:25 | نویسنده : عیسی فتحی مقدم |

خدمات ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مقالات رشته حقوق در دارالترجمه آنلاین از طریق لینک زیر:

09901855200


موضوعات مرتبط: ترجمه متون تخصصی حقوق
برچسب‌ها: ترجمه انگلیسی به فارسی , ترجمه فارسی به انگلیسی , خدمات ترجمه , داارلترجمه آنلاین , مرکز ترجمه

تاريخ : دوشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۴ | 16:12 | نویسنده : عیسی فتحی مقدم |
بسیاری از مردم فکر می کنند که هر فرد تحصیل کرده ای که بیش از یک زبان می داند می تواند ترجمه کند. آن به مراتب از حقیقت فاصله زیادی دارد. فقط مترجمان دارای دانش قبلی خوب، موضوع رشته، شایستگی اجتماعی و فرهنگی و البته، مهارت های پیشرفته زبانی از عهده این کار بر خواهند آمد.

ترجمه عبارت است از فرآیند انتقال اطلاعات به کمک دانش زبانی و فرهنگی. این حقیقت که ما برای هر کلمه قادر به تولید معادل در زبان انگلیسی باشیم به این معنی نیست که ما می توانیم یک ترجمه مناسب انگلیسی به فارسی یا بالعکس را از متن ارائه دهیم. در ترجمه فارسی به انگلیسی، از آنجایی که در این ترجمه زبان مقصد زبان مادری فرد ایرانی نیست، لذا مترجم می بایست تحقیقات فراوانی در مورد موضوع متنی که قرار است از زبان فارسی به انگلیسی ترجمه کند انجام دهد، بدین منظور مترجم نخست باید متن فارسی را چندین بار بخواند تا به تصویر کاملی از متن دست پیدا کند. برای انجام این کار، بهره گیری از فرهنگ لغت های تخصصی رشته ها، جستجوی معانی کلمات در این فرهنگ لغت ها و سایر منابع در دسترس مترجم از جمله اینترنت و مقالات مرتبط با این رشته به زبان فارسی و سایر مطالب به زبان انگلیسی امری ضروری به نظر می رسد. ترجمه به طور ضمنی بیان می کند که ما دارای ظرفیت ورود به ذهن، جهان، و فرهنگ گویندگان و نویسندگان هستیم و ما می توانیم تفکر آنها را به شیوه ای بیان کنیم که فقط با متن اصلی موازی نیست، بلکه در زبان مقصد نیز قابل قبول است. به هنگام ترجمه کردن، ما باید به متن اصلی وفادار باشیم و سعی کنیم که محتوای متن را بدون هیچ کم و کاستی از نظر مفهوم به زبان مقصد در متن ترجمه شده بیان کنیم. درست نیست که فقط به معنای سطحی تمرکز کنیم. کلمات، اصوات و دستور زبان مهم هستند، اما باید به ایده ها و مفاهیم توجه شود که معنی عمیق نامیده می شوند.

در هنگام تلاش برای ترجمه، تغییر شکل نباید فراموش شود. ساختار جمله در زبان های مختلف متفاوت است، بنابراین هدف پیدا کردن ساختار سطحی معادل در دو زبان است که با معنای عمیق مورد نظر مطابقت دارد. ترجمه شامل تغییر شکل پیام از یک زبان به شکل مناسب در زبان دوم بدون تغییر معنی عمیق است.

ترجمه کلمه به کلمه نتیجه تمایل به حفظ قالب زبان مبدأ است، اما یک ترجمه خوب محسوب نمی شود. این نوع ترجمه قطعاً به معنای عمیق واقعی و حتی ساختار سطحی در زبان مقصد را از بین خواهد برد. ترجمه کافی به معنای هویت مفهومی در هر دو زبان مبدا و مقصد است.

فرهنگ در ترجمه بزرگترین و مهم ترین نقش را ایفا می کند. فرهنگ می تواند به ارتباطات و ترجمه کمک کند، اما عدم آگاهی از آن می تواند یک مانع بزرگ باشد.. ما افراد مختلفی هستیم نه فقط به خاطر اینکه ما به زبان های مختلف صحبت می کنیم، بلکه به خاطر اینکه ما به طور متفاوت فکر می کنیم، احساس می کنیم و به افراد دیگر ربط می دهیم.

انتخاب نحوه ترجمه باید به دقت انجام گیرد، این امر نیازمند دانش نظری و درک این امر که چگونه انتخاب ها در متون سایر روابط بین فرستنده و گیرنده اطلاعات را انعکاس می دهند. برای اینکه یک مترجم خوبی باشید این یکی از کارهای چالش برانگیز است، زیرا نیازمند تغییر ایمن بین دو جهان گفتمان است.

منبع: www.tarjomecenter.com


برچسب‌ها: ترجمه انگلیسی به فارسی , ترجمه فارسی به انگلیسی , خدمات ترجمه , داارلترجمه آنلاین , مرکز ترجمه

تاريخ : چهارشنبه نهم دی ۱۳۹۴ | 3:51 | نویسنده : عیسی فتحی مقدم |

خدمات ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مقالات رشته حسابداری در دارالترجمه آنلاین از طریق لینک یا آدرس ایمیل زیر:

www.tarjomecenter.com

info@tarjomecenter.com

09901855200


موضوعات مرتبط: ترجمه متون تخصصی حسابداری
برچسب‌ها: ترجمه انگلیسی به فارسی , ترجمه فارسی به انگلیسی , خدمات ترجمه , داارلترجمه آنلاین , مرکز ترجمه

تاريخ : سه شنبه یکم دی ۱۳۹۴ | 11:18 | نویسنده : عیسی فتحی مقدم |