کاربران گرامی وبلاگ دارالترجمه آنلاین، مایلیم به اطلاع شما برسانیم خدمات این وبلاگ از این پس به سبکی جدید و در نشانی جدید سایت ترجمه سنتر:

www.tarjomecenter.com

ارائه خواهد شد.تاريخ : یکشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۴ | 19:42 | نویسنده : عیسی فتحی مقدم |

برای سفارش ترجمه نخست در لینک زیر ثبت نام کنید:

http://tarjomecenter.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/

و سپس در لینک زیر سفارش خود را ثبت کنید:

http://tarjomecenter.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87/

 تاريخ : یکشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۴ | 13:6 | نویسنده : عیسی فتحی مقدم |

فرم استخدام مترجم

مترجمین گرامی لطفاً فرم مربوطه را در وبسایت ما تکمیل نمایید:

http://tarjomecenter.com/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85 /

 تاريخ : یکشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۴ | 13:5 | نویسنده : عیسی فتحی مقدم |

برای ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی متون رشته ترجمه متون تخصصی مدیریت جهانگردی توسط کارشناسنان رشته ترجمه متون تخصصی مدیریت جهانگردی در دارالترجمه آنلاین شما می توانید از طریق لینک زیر ترجمه خود را سفارش دهید:

www.tarjomecenter.comتاريخ : چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۴ | 17:33 | نویسنده : عیسی فتحی مقدم |

برای ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی متون رشته ترجمه متون تخصصی مدیریت جهانگردی توسط کارشناسنان رشته ترجمه متون تخصصی مدیریت جهانگردی در دارالترجمه آنلاین شما می توانید از طریق لینک زیر ترجمه خود را سفارش دهید:

www.tarjomecenter.comتاريخ : چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۴ | 17:20 | نویسنده : عیسی فتحی مقدم |

برای ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی متون رشته ترجمه متون تخصصی مدیریت اجرایی توسط کارشناسنان رشته ترجمه متون تخصصی مدیریت اجرایی در دارالترجمه آنلاین شما می توانید از طریق لینک زیر ترجمه خود را سفارش دهید:

www.tarjomecenter.comتاريخ : شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۴ | 4:14 | نویسنده : عیسی فتحی مقدم |

برای ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی متون رشته ترجمه متون تخصصی مدیریت توسط کارشناسنان رشته ترجمه متون تخصصی مدیریت در دارالترجمه آنلاین شما می توانید از طریق لینک زیر ترجمه خود را سفارش دهید:

www.tarjomecenter.comتاريخ : شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۴ | 4:10 | نویسنده : عیسی فتحی مقدم |

برای ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی متون رشته ترجمه متون تخصصی محیط زیست توسط کارشناسنان رشته ترجمه متون تخصصی محیط زیست در دارالترجمه آنلاین شما می توانید از طریق لینک زیر ترجمه خود را سفارش دهید:

www.tarjomecenter.comتاريخ : شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۴ | 4:9 | نویسنده : عیسی فتحی مقدم |

برای ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی متون رشته ترجمه متون تخصصی فیزیک توسط کارشناسنان رشته ترجمه متون تخصصی فیزیک در دارالترجمه آنلاین شما می توانید از طریق لینک زیر ترجمه خود را سفارش دهید:

www.tarjomecenter.comتاريخ : شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۴ | 4:7 | نویسنده : عیسی فتحی مقدم |

برای ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی متون رشته ترجمه متون تخصصی فناوری اطلاعات توسط کارشناسنان رشته ترجمه متون تخصصی فناوری اطلاعات در دارالترجمه آنلاین شما می توانید از طریق لینک زیر ترجمه خود را سفارش دهید:

www.tarjomecenter.comتاريخ : جمعه دهم مهر ۱۳۹۴ | 16:12 | نویسنده : عیسی فتحی مقدم |